Video

 

Recollections, 2018

Interactive video installation

These videos filmed between the years 2015 and 2017 are not my memories. They result from a task I set myself: to film something every day. My intent was to capture something interesting and special, but usually I did not success and end up filming indifferent things. However, watching the footage now brings in my mind recollections from the time. The idea of presenting the material as random bursts of recollection formed during the accumulation of the footage and their weaving with my memories.

Muistikuvia, 2018

Interaktiivinen videoinstallaatio

Vuosina 2015-2017 kuvaamani videot eivät ole muistojani. Ne ovat tulosta itselleni antamastani tehtävästä kuvata jotain joka päivä. Tarkoituksena oli
kuvata jotain kiinnostavaa, mutta en onnistunut siinä useinkaan, vaan kuvasin jotain satunnaista. Jälkikäteen videoita katsoessani ne kuitenkin muodostavat muistikuvia tuosta ajasta. Ajatus
videoiden esittämisestä satunnaisesti mieleen purskahtavina muistoina syntyi materiaalin karttuessa ja sen
sekoittuessa omiin muistoihini.

missing
mattitainio   back