Art-Sport-Play 2010
Videoinstallaatiossa Art - Play - Sport olen dokumentoinut itseäni suorittamassa erityyppisiä tehtäviä, sarjaa tekoja, jotka olen mielessäni sijoittanut taiteen ja urheilun väliselle alueelle. Osa teoista on tunnistettavissa ”puhtaaksi ” taiteeksi tai urheiluksi, osa jää välimaastoon. Tekojen sarjassa ei ole pyritty tasaiseen jakoon, jossa siirrytään taiteesta urheiluun tai päinvastoin, vaan olen etsinyt tekojen liittoutumia, joissa voi nähdä yhteisiä lähtökohtia suhteessa tekemiseen.

Video installation Art-Sport-Play follows me performing different acts that are situated in the field between art and sport. Some of the acts can be seen as pure art or pure sport and some situate in between them. The acts do not form a continuum from art to sport or vice versa. Instead of a continuum I have searched for a combinations of acts that have similar starting points in relation to making.

missingmissingmissingmissingmissingmissing
mattitainio   back