Juoksuanalyyseja 1-4, 2008

Mies, 12 vuotta, Nainen, 26 vuotta, Mies, 40 vuotta, Mies, 52 vuotta

Jokaisella juoksijalla on oma tapansa liikkua. Olen seurannut ja kuvannut satunnaisia juoksijoita ja valinnut muutamia heistä tarkemman analyysin kohteeksi. Phenakistoskoopit näyttävät juoksun erillisinä kuvina tai animaatioksi sulautettuna kiekolle annetusta vauhdista riippuen.

Running Analysis 1-4, 2008

Male 12 years, Female 26 years, Male 40 years, Male 52 years

Every runner has a own way of moving, I have observed and filmed runners and chosen some of them objects for a closer analysis. Phenakistoscopes will show their running as separate images or as animation depending the wheels speed.

missingmissingmissing
mattitainio   back