mattitainio   back  
       

Significance of Aesthetics and Creativity in Contemporary Physical Activity (2016-)

The research explores significance of aesthetics and creativity in contemporary physical culture. Using interdisciplinary academic and artistic methods, the research project maps and analyzes the role of aesthetic experiences as well as the meanings given to them as a part of physical activity. In addition, the research will analyze the transformation of physical activities beyond modern sport as part of the relationship between the aesthetic experience and physical activity. Furthermore, it will open up the plurality of contemporary physical activities that will not be qualified as sport or traditional exercise.

The importance of experiences obtained through physical activity i.e. sport and exercise is generally admitted, but in very undefined manner – as something that exists, but is irrelevant because there are goals that are more important. More importantly, these experiences are almost never analyzed as aesthetic ones, although their origin is clearly aesthetic. Usually they are described using vague terms like feelings of joy and relaxation after the physical activity or the experiences are seen as a bio-physiological event and explained with endorphins resulting from physical activity. The fact that the experiences have an aesthetic nature is normally neglected and they are not analyzed from aesthetic point of view. Studying physical activities – sport and exercise – from the perspective provided by contemporary aesthetics will introduce fundamentally different view to them. Employing aesthetics on research that aims to increase understanding about the experiences within current physical cultures, will bring light to the impetus for starting up and carrying on a physical activity.

The research is based on a few hypothesis: firstly, the current physical culture has moved and is still moving away from the ideals of modern sport and secondly, the importance of the aesthetics and especially aesthetic experience in physical culture has evolved in recent times, but it is not yet fully utilized.

The research aims to produce new critical knowledge about the significance of aesthetic in contemporary physical cultures. The knowledge produced during the research has value as broadening the cultural understanding concerning physical activity. Furthermore, it can be employed in practical solutions that benefit the ongoing battle against the immobility of people and thus generate well-being and improved health as well as reduce costs in public health care.

• • • • •

Esteettisen ja luovuuden merkitykset nykypäivän liikuntakulttuurissa (2016-)

Nykyisessä urheilu- ja liikuntakulttuurista kerrottaessa korostetaan liikunnasta saatavia elämyksiä. Kuvaillaan
urheilun ja liikunnan mahdollistamia kokemuksia, onnistumisen ja oppimisen tunteita, iloa, yhteisöllisyyttä - fiiliksiä, jotka tekevät liikunnasta nautinnollista. Kuitenkin elämykset unohtuvat virallisissa yhteyksissä, jolloin urheilun ja liikunnan yhteydessä korostetaan saavutettavaa hyötyä ja tuloksia. Suomalaisen urheilun laatua mitataan arvokisamitaleilla ja liikuntaa sairauskulujen alenemisella ja työkyvyn parantamisella. Elämykset ja nautinto nähdään lähinnä fyysisen aktiivisuuden sivutuotteina.

Entä jos liikunnasta saatavat elämykset ja nautinto olisivat liikunnan päämäärä ja liikunnan mitattava hyöty ja tulokset toivottu sivutuote? Ajateltaisiin liikunta ja ruumiinkulttuuri uudessa kehyksessä?

Millaiseen kuva liikuntakulttuurista syntyy, kun sitä tarkastellaan estetiikan, erityisesti esteettisen kokemuksen ja luovuuden, näkökulmista. Vaikka elämykset nähdään nyt osana liikuntaa, niiden yhteyttä esteettiseen ei havaita, eikä niiden sisältöjä ja merkityksiä eritellä. Ne jäävät maininnan ja kuvauksen tasolle jolloin monet analysoinnin ja tulkinnan mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä.

Tutkimukseni tarkastelee liikunnan kokemuksia painottaen estetiikan, luovuuden ja taiteen ulottuvuuksia ja analysoi liikuntaelämyksiä, niiden merkityksiä ja elämyshakuisen liikunnan sisältämää luovuuden elementtiä korostaen esteettisen kokemuksen näkökulmaa.

• • • • •

Publications

“Contemporary Physical Activities: The Aesthetic Justification.” In Interrelationships Between Sport and the Arts, edited by Jonathan Long & Doug Sandle. Abingdon-on-Thames, UK :Routledge. November 10 2022

"Difficult Activities – Difficult Experiences." Somaesthetics and Sport, ed. by Andrew Edgar & William Morgan). Studies in Somaesthetics, Brill 2021.

"Esteettisiä kokemuksia etsimässä. Kestävyysjuoksuharrastus ja liikuntakulttuurin muutos?" Kulttuurintutkimus (4/2020), Urheilu- ja liikuntakulttuurien muutos.

"Ramblings. A walk in progress (or the minutes of the International Society of the Imaginary Perambulator)" (With Matthew Cheeseman, Gautam Chakrabarti, Susanne Österlund-Pötzsch, Simon Poole, Dani Schrire & Daniella Seltzer).In Challenges and Solutions in Ethnographic Research. Ethnography with a Twist, edited by Tuuli Lähdesmäki, Eerika Koskinen-Koivisto, Viktorija L.A. Čeginskas, Aino-Kaisa Koistinen. London: Routledge 2020.

”Ilon kautta. Liikuntapuhe ja sen vaikutukset liikuntakulttuuriin.” Kulttuurintutkimus 36 (2019): 2

“Contemporary Physical Activities: The Aesthetic Justification.” Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, Special issue: Arts and Sport Intersections. (2019) DOI: 10.1080/17430437.2018.1430483.

"Possibilities in Combining Contemporary Art and Sport: An Introduction,” in Proceedings of ICA 2016 “Aesthetics and Mass Culture” The Korean Society of Aesthetics, Seoul 2017