Harjoituksia-projektissa käsittelin omia liikuntakokemuksiani taideteosten lähtökohtana. Tulokset esittelin toukokuussa 2005 Aralis-galleriassa Helsingissä osana Taideteollisen korkeakoulun maisteriopintojani. Projektiin kuuluu myös kirjallinen osa "Kokemuksia".

In Exercises-project I worked from my own experiences about sports as starting point to artworks. As a result I had an exhibition May 2005 in Aralis-gallery in Helsinki. This project was part of my MA degree in University of Arts and Design Helsinki. Another part of project is my master’s thesis "Experiences" (in Finnish only).

mattitainio   back