missing

Harjoituksia-projektissa käsittelin omia liikuntakokemuksiani taideteosten lähtökohtana. Tulokset esittelin toukokuussa 2005 Aralis-galleriassa Helsingissä osana Taideteollisen korkeakoulun maisteriopintojani. Projektiin kuuluu myös kirjallinen osa "Kokemuksia".

In Exercises-project I worked from my own experiences about sports as starting point to artworks. As a result I had an exhibition May 2005 in Aralis-gallery in Helsinki. This project was part of my MA degree in University of Arts and Design Helsinki. Another part of project is my master’s thesis "Experiences" (in Finnish only).