"Perinteen rakas taakka", Designmuseo 2002

-näkökulmia suomalaiseen antiikkihopeaan"

Dear Burden of Tradition", Designmuseum, Helsinki 2002

-studies of Finnish antique silver

missingmissingmissingmissingmissingmissingmissingmissingmissingmissing
mattitainio   back